سیستم حمل ونقل هوشمند چگونه کار می کند؟

سیستم حمل ونقل هوشمند چگونه کار می کند؟
۳۱ خرداد ۱۲:۰۰ ۱۳۹۸ پرینت گرفتن از این مقاله

به گزارش BACpress ، هسته تکنیکی و فنی سیستم حمل ونقل هوشمند (ITS)  را اطلاعات ، ارتباطات و فناوری کنترل تشکیل می دهد. متخصصان حمل و نقل که قصد بکار گیری ITS را دارند، می بایست از فناوری های جدید در سطح کاربردی آن مطلع باشند. بر ای اجرای درست و مناسب سیستم، فناوری های سیستم حمل ونقل هوشمند (ITS)  نیاز به برقراری زنجیره ارتباطی با یک دیگر دارند تا بدین وسیله سیستم حمل و نقل را از طریق مراحل دریافت ، پردازش و انتقال داده ها و همچنین توزیع و بکار گیری اطلاعات، به کاربران متصل کنند و به آنها خدمات ارایه نمایند. تعدادی از این فناوری ها در تاسیسات زیر بنایی بکار می روند و بعضی نیز در بخش وسایل نقلیه مورد استفاده قرار می گیرند. برای طبقه بندی فناوری های ITS ، آنها را براساس عملکردشان در زنجیره اطلاعاتی و موقعیت مکانی اولیه شان مورد بررسی و طبقه بندی قرار می دهیم.

سیستم حمل ونقل هوشمند

سیستم حمل ونقل هوشمند

فناوری هایی که سیستم حمل ونقل هوشمند (ITS)  را قدرتمند می سازد

دریافت داده ها:

شاخص های ترافیک

شناسایی اتوماتیک وسایل نقلیه

نمایشگرهای وضعیت آب و هوا

وزن وسیله نقلیه در هنگام حرکت

پردازش داده ها:

 ترکیب داده ها

سیستم موقعیت یابی جهانی

شناسایی اتوماتیک حادثه

نقشه دیجیتال

انتقال داده ها:

ارتباط ثابت و ایستا

ارتباطات سیار

فیبرهای نوری

ارتباطات کوتاه اختصاصی

توزیع اطلاعات:

علایم اخباری متغیر

رادیو پیام بزرگراه

اینترنت

سیستم داده های رادیو/ کانال پیامهای ترافیک

بهره برداری از اطلاعات:

 اندازه گیری سراشیبی ها

راهنمایی راه ها

کنترل ترافیک شهری

جلوگیری از تصادفات

بعضی از این فناوری ها از قبیل رادیو پیام بزرگر اهها و تکنولوژی کنترل ترافیک برای بسیاری از متخصصان حمل و نقل از قبل شناخته شده اند. سایر فناوری ها ممکن است جدید باشند و شامل آن دسته از فناوری ها می شوند که از صنایع دفاعی گرفته شده اند. به طور مثال سیستم موقعیت یابی (جهت یابی) جهانی و اینترنت . به هر حال تمامی این فناوری ها در دسترس بوده و در بازار موجود می باشند.

هیچ نظری ارسال نشده است!

شما می توانید یک مکالمه را شروع کنید.

ارسال دیدگاه

اطلاعات شما در امنیت کامل خواهد بود! آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.