سیستم حمل و نقل هوشمند چه کاری برای ما انجام می دهد؟

سیستم حمل و نقل هوشمند چه کاری برای ما انجام می دهد؟
۰۱ تیر ۱۲:۰۰ ۱۳۹۸ پرینت گرفتن از این مقاله

به گزارش BACpress ،برای بدست آوردن درآمدهای پایدار و دراز مدت، پروژه های سیستم حمل و نقل هوشمند باید در جهت برنامه ریزی و بودجه بندی حمل و نقل قرارگیرند . بنابراین ابتدا می بایست ارزیابی میزان کمی سود و هزینه ITS صورت گیرد تا سیستم از نظر اهداف با سایر گزینه های موجود برای حل مشکل حمل و نقل ، مقایسه شود .

ارزیابی دقیق از مزایای سیستم حمل و نقل هوشمند که براساس آزمونهای عملی انجام می شود، با روشهای دقیق و همه جانبه همراه است که شامل استفاده از طرح آزمایشی برای مقایسه ITS با طرحهای دیگر و عملکرد گروههای کنترل با گروههای آزمایشی است . دیدگاههای جدید در ارتباط با ارزیابی سیستم حمل و نقل هوشمند در حوزه اقدامات، اندازه گیریها و پیش بینی ها طبقه بندی می شوند.

سیستم حمل و نقل هوشمند

سیستم حمل و نقل هوشمند

نتایج حاصل از اندازه گیریها در خصوص مزایای سیستم حمل و نقل هوشمند

اطلاعات دقیقی که ناشی از اندازه گیری های قبلی می باشد، جمع آوری شده که بسیار جالب و درخور توجه هستند .این نتایج در مجموع بیان کننده نتیجه و سود مطلوب در آن موقعیت است . مقادیر متوسط گزارش شده از مناطق مختلف جهان نشان دهنده نتایج قابل دستیابی می باشند:

  • پیشرفتهای شایان و قابل توجهی ( ٢٠ تا ٣٠ درصد به طور متوسط ) در خصوص ایمنی (کاهش تصادفات)، کار آمدی (کاهش در تاخیر مسافرتها)، تحصیل سود (کاهش هزینه های عملیات ) و کیفیت محیط زیست (کاهش رفت و آمدها)، گزارش شده است.
  • برای رفع کمبودهای رو به رشد مربوط به ترافیک، استفاده از طرح جایگزین “ساخت جاده  + ITS” می تواند ٣۵ % کم هزینه تر از طرح سنتی ”ساخت جاده“ در نواحی پرتردد شهری باشد.
  • میزان سود نسبت به هزینه صرف شده در کاربرد سیستم حمل و نقل هوشمند در بعضی از کشورها به میزان ٢ تا ٨ برابر بیشتر گزارش شده است و ارتباط کاربرد سیستم با طرحهای شهری نیز بالا بوده است.

بر طبق مطالعات انجام شده در بریتانیا میزان ٣۴ % سود نسبت به هزینه آنقدر زیاد است که سود سرمایه گذاری می تواند در طی اولین ماه مشخص شود. همین مطالعه نشان می دهد که:

نسبت سود به هزینه ، در بسیاری از خدمات مربوط به سیستم حمل و نقل هوشمند و از طریق داشتن ”تاسیسات زیر بنایی مشترک ITS“می تواند افزایش یابد. این گونه تاسیسات زیر بنایی می توانند به تنهایی، کاربردهای زیادی داشته باشند.

با بکارگیری سیستم حمل و نقل هوشمند، نسبت سود به هزینه در طول سال افزایش چشمگیری می یابد که دلایل زیادی دارد و مهمترین دلیل آن کاهش هزینه های روزانه فناوری اطلاعات است ، زیرا در تمامی کشورها کاهش شدیدی را در هزینه های کامپیوتر و خدمات تلفنی شاهد هستیم.

هیچ نظری ارسال نشده است!

شما می توانید یک مکالمه را شروع کنید.

ارسال دیدگاه

اطلاعات شما در امنیت کامل خواهد بود! آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.