pire mard

پروتکل Enocean چیست؟

به گزارش اتوماسیون ساختمان ( BACpress )؛ پروتکل Enocean چیست ؟ از یک سیستم بر پایۀ صرفه‌جویی در مصرف انرژی در هوشمندسازی خانه‌‌‌‌ها استفاده می‌کند. همچنین در…