pire mard

پروتکل Z-WAVE چیست؟

پروتکل Z-WAVE ارتباطی دوطرفۀ بی‌سیم است. که با اتحاد شرکت دانمارکی Zensys و Z-Wave ارائه شد. این تکنولوژی برای توان‌ها و پهنا‌ی باند‌های کم برای استفاده در…

انرژی سبز چیست ؟

انرژی سبز به منابعی از انرژی گفته می‌شود که در هماهنگی با محيط خود باشند و فرآيند توليد آنها آلودگي‌های زيست محيطي به بار نياورد. در حال حاضر انرژی حاصل…