بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم های مدیریت ساختمان

سیستم های مدیریت ساختمان موجب صرفه جویی در مصرف انرژی یا مدیریت انرژی می شوند.

مشاهده بیشتر

سیستم مدیریت انرژی ساختمان و مزایای آن

واژه های سیستم مدیریت ساختمان و سیستم مدیریت انرژی ساختمان (Building Energy Management System) معمولاً در عمل معادل یکدیگرند.

مشاهده بیشتر

سالن سبز، راهی برای آشتی مدیران با مدیریت انرژی هوشمند

با توجه به اهمیت و جایگاه مسائل زیست‌محیطی و همچنین انرژی‌های تجدیدپذیر، نمایشگاه‌های بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر، صرفه‌جویی انرژی و محیط زیست در تاریخ ۲ تا ۵ اسفند ماه سال جاری

مشاهده بیشتر