بازگشت به صفحه اصلی

مجتمع مسکونی

مزایا و وظایف مدیریت هوشمند و تمایز آن با اتوماسیون خانگی

مدیریت هوشمند ساختمان به مجموعه ای از سخت افزارها و نرم افزارهایی گفته می شود که با هدف نظارت و رصد پیوستۀ قسمت های مهم در ساختمان نصب می شوند.

مشاهده بیشتر

اتوماسیون ساختمان در خدمت مدیریت انرژی

در این مقاله درباره اتوماسیون ساختمان (Building Automation) و کنترل ساختمان (Building Control) که عبارت های متداول درباره نقش های خودکار و مکانیزه در ساختمان هستند، سخن می‌گوییم و از تاثیر آن بر مدیریت انرژی ساختمان خواهیم گفت.

مشاهده بیشتر