بازگشت به صفحه اصلی

شبکه و زیرساخت

سیستم‌های اتوماسیون ساختمان (BAS)

BAS (سیستم‌های اتوماسیون ساختمان) به‌منزلهٔ راهکار مؤثر و به‌صرفه‌ای برای ارتباط‌دهی و کنترل سیستم‌های متعدد انواع ساختمان‌ها معرفی شده‌ است.

مشاهده بیشتر