pire mard
مرور دسته‌بندی

دولت هوشمند

حضور پررنگتر اینترنت اشیا به خصوص در سالهای اخیر به خوبی مشهود است و کاربردهای آن انقدر فراوان است که بیشتر حوزه‌ها را درگیر خود می‌کند.اما کاربرد اینترنت اشیا در دولت الکترونیک چیست؟چگونه میتوان از آن برای ساختن شهری هوشمند استفاده کرد؟قبل از پرداختن به موضوع مقاله،بهتر است آشنایی کلی با دولت الکترونیک و خدمات آن داشته باشیم.

دولت الکترونیک

به گزارش BACpress،دولت الکترونیک (Electronic Government) در واقع استفاده از دستگاه‌های الکترونیکی و کاربردهای ارائه شده توسط فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات و بالا بردن کارایی تعاملات بین شهروندان و دولت، دولت با دولت و دولت با شرکتها است. بدیهی و واضح بودن مزایای دولت الکترونیک باعث شده که دولتمردان، به لزوم راه‌اندازی دولت الکترونیک تاکید کنند و امکاناتی را در جهت تسهیل توسعه آن اختصاص دهند. پیشرفت‌هایی که در حوزه دولت الکترونیک اتفاق می افتد،شهر و کشورها را در زمینه شهر هوشمند،دولت پاک و دولت همراه تقویت و به خودی خود،گامی موثر محسوب میشود.

خدمات دولت الکترونیک

در این سه بخش خدمات زیادی مانند پرداخت مالیات ، صدور گواهینامه، دریافت و تجدید جواز کسب و کار، تاسیس شرکت، ثبت قرارداد و ازدواج و طلاق، ثبت تولد و مرگ، پرداخت های آنلاین ، مشاوره دادن از راه دور، بازاریابی اینترنتی، فرم های الکترونیک، کاریابی، رأی گیری به صورت الکترونیکی، خدمات پلیس و… ارائه می شود.

دولت الکترونیک این اجازه را می‌دهد که شهروندان خدمات ارائه شده توسط دولت را به صورت منسجم ببینند و از آن بهره ببرند. در صورت اجرای درست و اصولی دولت الکترونیک و شهر هوشمند، شهروندان باید بتوانند به راحتی و با اینترنت، درخواست‌ها و تعاملات خود از کارمندان دولتی را با استفاده از روش‌هایی مثل  GUIو پیام‌رسانی فوری حفظ و ارتقا ببخشند. علاوه بر این، تولید محتواهای صوتی و تصویری، شهروندان را با جزئیات فعالیت‌های دولت آشنا می‌کند و ارتباطات را بهبود میبخشد.

اینترنت اشیا در چه حوزه‌هایی دولت را همراهی می‌کند؟

دولت به عنوان یکی از کلان‌ترین نهادهای کشور، به طور معمول وظیفه حفظ امنیت در حوزه‌های مختلف حمل و نقل، تجارت، بانکداری، ارتقای سطح فرهنگی و فراهم کردن امکانات لازم جهت تفریح شهروندان را به عهده دارد و با پیشرفت‌هایی که در زمینه تکنولوژی و فناوری بوجود آمده، رقابت‌هایی به صورت پنهان میان کشورها وجود دارد. با فراگیرتر شدن مفهوم اینترنت اشیا، لزوم استفاده از آن در کشور بیشتر احساس می‌شود و بسیاری از کشورها اجرای پروژه هایی با محور اینترنت اشیا را در در دستور عمل کار خود قرار داده اند. بنابراین بدیهی است که نیاز به دیدن ردپایی از این فناوری در نهادهای گوناگون دیده می‌شود.

کاربردها

همانطور که گفته شد، دولت‎ها و شهرداری‎ها متوجه اهمیت شهر هوشمند در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده اند. کنترل ترافیک شهری، کنترل رفتار شهروندان، پارک هوشمند، روشنایی هوشمند، جاده هوشمند، امکانات مربوط به اشتراک دوچرخه، خطوط هوشمند اتوبوس و اتومبیل‌های خودران قسمت‌هایی از ساختار شهرهای هوشمند را تشکیل می‎دهند.

علاوه بر این نظارت بر محیط زیست، کنترل انرژی و تامین ایمنی عمومی با کمک شهرهای هوشمند توسعه بسیاری یافته‎اند. اروپا در حال‎حاضر پیشرو در اجرای شهرهای هوشمند می‌باشد.برای مثال در زمینه امنیت در حوزه‌های مختلف میتوان ازRFID استفاده کرد مخصوصا در ردیابی مرسولات.

علاوه بر این اینترنت اشیا با کمک نوآوری و مدیریت داده توانسته است شیوه‎های جدیدی را برای انجام فرآیندهای مختلف ارائه دهد. این یکی از کاربردهای مهم آن در زمینه “متدلوژی” است.

رهبری شهر هوشمند

مــدل رهبری شهر هوشمند توســط نهادهــای شــهری می‏‌توانــد تأثیــری چشــمگیر بــر تحقــق چشــم‏‌انداز آن داشــته باشــد. در مراحــل اولیــه مســیر توســعه…

مونترال ؛ چطور یک شهر هوشمند می‌شود ؟

اســتراتژی شهر هوشمند مونترال تحــت تأثیــر اصــول دموکراســی اســت کــه بدیــن ترتیــب، امــکان اشــتراک‌گذاری داده بــه صــورت شــفاف و قابــل دســترس…

شهر هوشمند نیویورک ؛ چشم‌انداز 2040

در ســال 2007، شــهردار وقــت نیویــورک، برنامــه اســتراتژیک PlaNYC را ارایــه داد کــه بــر اســاس آن، چشم‌انداز 2040 شهر هوشمند نیویورک تدویــن شــد و…

ضرورت توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی

شست کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع، رئیس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول…

سئول؛ از شهروند هوشمند تا دولت هوشمند

نهــاد شــهری ســئول برخــی طرح‌هــای دولــت الکترونیــک را بــا اســتفاده از فنــاوری اطلاعات و ارتباطــات بــرای ارتقــاء بهــره‌وری ســازمان‌های خــود و…

سنگاپور هوشمند ، در مسیر تعالی

بــر اســاس چشــم‌انداز شــهر هوشــمند ســنگاپور کــه تحــت رهبــری نهــاد اختصاصــی شــهر هوشــمند 40SNO و اداره کل دولــت دیجیتــال41 اســت، قــرار اســت

هوشمندسازی به سبک لندن

شهر هوشمند سرمایه‌گذاری برای افزایش فراگیری دیجیتالی ! زمانیکــه در ســال 2016، صــادق خــان بــه عنــوان شــهردار ایــن شــهر انتخــاب شــد، اعلام

نقش و تاثیر دولت الکترونیک در شهر هوشمند

بدیهی و واضح بودن مزایای دولت الکترونیک باعث شده که دولتمردان، به لزوم راه‌اندازی دولت الکترونیک تاکید کنند و امکاناتی را در جهت تسهیل توسعه آن اختصاص دهند.
google-site-verification=LIlp78bswjmF4j21BsLJxo_uLTDoQ6D65iBZr09qqzs