pire mard
مرور دسته‌بندی

زندگی هوشمند

به نظر می رسد تعریف یک زندگی هوشمند، بر توسعه  ابعاد اجتماعی تمرکز بیشتری نسبت به پیشرفت های تکنولوژیکی داشته باشد. عبارت هایی مانند پایداری، انعطاف پذیری و کیفیت زندگی در کنار مفاهیمی مثل سرمایه گذاری در تکنولوژی های روز، در این تعریف دیده می شوند. این بدان معنی است که معماران در شهرهای جدید علاوه بر دیدگاه ساختاری، باید مهارت های لازم را برای هماهنگ کردن رشته های مختلف و توسعه آن ها جهت میل به اهداف اقتصادی، اجتماعی و دولتی را داشته باشند.

تویوتا در ژاپن شهر هوشمند می‌سازد

به گزارش بک پرس، به نقل از زومیت، تویوتا قصد دارد یک شهر هوشمند به مساحت ۷۰ هکتار در ژاپن بسازد که از فناوری پیل سوختی هیدروژن، خودرو خودران، رباتیک، هوش…
google-site-verification=LIlp78bswjmF4j21BsLJxo_uLTDoQ6D65iBZr09qqzs