بازگشت به صفحه اصلی

کسب و کار هوشمند

کاهش آلودگی و حفظ محیط زیست در گرو هوشمندسازی

راهکارهای هوشمندسازی و اهمیت استفاده از هوشمندسازی برای کاهش آلودگی هوا در قسمت دوم گفتگو با رئیس کمیته تخصصی مکانیک سازمان نظام مهندسی استان تهران.

مشاهده بیشتر

نظام مهندسی کشور؛ سیاست ها و راهکارهای هوشمندسازی

رامین کرمی،عضو هیئت مدیره و رئیس کمیته تخصصی مکانیک سازمان نظام مهندسی استان تهران:ما در کشوری با مصرف انرژی و آلاینده های محیط زیست بسیار زیاد هستیم، تحت فشارهای بین المللی هستیم و بیماری ها رو به رشد است[…] سیستم اتوماسیون ساختمان یا هوشمندسازی میتواند این عوامل را کالیبره کند…

مشاهده بیشتر

تهران هوشمند در برج میلاد افتتاح شد

دومین همایش تهران هوشمند در برج میلاد تهران برگزار شد.

مشاهده بیشتر