شهر هوشمند ؛‌ انقلابی در ساختارهای شهری

در چهار قرن اخیر شاهد چهار انقلاب بزرگ صنعتی بوده‌ایم؛ اختراع ماشین بخار، کشف جریان الکتریسیته، ورود به دنیای الکترونیک و آغاز عصر فناوری اطلاعات. تغییرات و وقوع انقلاب‌های جدید

مشاهده بیشتر