پروتکل های ارتباطی و تعامل میان زیرسیستم ها

برای یکپارچه کردن تمامی زیرسیستم ها در خانه های هوشمند نیازمند پروتکل های ارتباطی با پیش فرض یکپارچگی هستیم.

مشاهده بیشتر

پروتکل BACnet را بهتر بشناسیم

پروتکل BACnet یک پروتکل ارتباطی اطلاعات در زمینه اتوماسیون ساختمان و کنترل شبکه است که در سال ۱۹۹۵ (۱۳۷۴ خورشیدی) تحت حمایت انجمن مهندسان آمریکایی، اشری (‌ASHRAE) با هدف استاندارد‌‌سازی

مشاهده بیشتر