فناوری EnOcean و تاثیر آن در خانه هوشمند

فناوری EnOcean یک فناوری بی‌سیم استخراج انرژی است که عمدتا در سیستمهای اتوماسیون ساختمان استفاده می‌شود.

مشاهده بیشتر