مصرف انرژی در سالن های ورزشی

در سالن‌های ورزشی مصرف انرژی برای روشنایی، گرمایش و تهویه به میزان قابل‌توجهی زیاد است.

مشاهده بیشتر

بهره‌وری انرژی در ساختمان‌های آموزشی

بهره‌وری انرژی یکی از اهداف مهم سیستم‌های اتوماسیون KNX است.

مشاهده بیشتر

بهره‌وری انرژی در ساختمان‌های صنعتی با استفاده از سیستم های KNX

در این مطلب به تاثیرات استفاده از اتوماسیون هوشمند KNX در بهره‌وری انرژی در ساختمان های صنعتی می پردازیم.

مشاهده بیشتر

مدیریت مصرف انرژی در منازل با سیستم های KNX

در این مطلب به مدیریت مصرف انرژی درمنازل بوسیله سیستم های KNX می پردازیم.

مشاهده بیشتر

از کم مصرف ترین ساختمان بریتانیا تا ساختمان هوشمند گوگل

در این مقاله ی برگرفته شده از ژورنال علمی KNX، به بررسی بهینه سازی مصرف انرژی در دو ساختمان هوشمند پزشکی دانشگاه لنستر بریتانیا و گوگل  با استفاده از فناوری های KNX مشاهده بیشتر