بازگشت به صفحه اصلی

Tag "اتحادیه حفاظت الکترونیک"

تاسیس باشگاه اتحادیه سراسری حفاظت الکترونیک

نشست مدیران اتحادیه سراسری حفاظت الکترونیک روز چهارشنبه ۱۷مردادماه ۹۷ در اتاق صنایع و معادن تهران برگزار شد و هیات مدیره و اتحادیه سراسری و مدیران این اتحادیه در آن

مشاهده بیشتر