loader image
صفحه اصلی > ساختمان هوشمند و شهر هوشمند : آیا ساختمان های هوشمند می‌توانند به شهرهای هوشمند تبدیل شوند ؟

آیا ساختمان های هوشمند می‌توانند به شهرهای هوشمند تبدیل شوند ؟

یک سوال بزرگ در مسیر پیدایش شهرهای هوشمند این است که : آیا ساختمان های هوشمند می‌توانند به شهرهای هوشمند تبدیل شوند ؟

پارادوکس کلان شهر مدرن را در نظر بگیرید. مجموعه‌ای از زندگی‌های پرجنب و جوش و ایده‌های قابل توجه، که بخش اعظم آن‌ها در ساختمان‌های مسنتر جوابگو نبودند و با نیازهای متغیر ساکنان فعالشان تطابق نداشتند.

اما امید برای بستن این شکاف وجود دارد. نمونه ی بارز آن در یک محل غیر ممکن: در یک دشت بادی در 28 مایلی شرق قاهره. اینجا، درست در جاده‌ای به سمت کانال سوئز، حفارها، جرثقیلها و هکتارها ساختمان نیمه تمام، آنچه که مقامات مصری امیدوارند روزی جزءپیشرفته ترین شهرهای هوشمند جهان باشد دیده می‌شود.

انتظار میرود داده‌های جمع‌آوری شده و نگرش‌های حاصل از فن آوری‌های هوشمند ساخت و ساز که در سرتاسر محل پراکنده شده‌اند، نه تنها باعث کاهش مصرف کلی انرژی و رسیدن به اهداف پایداری شوند بلکه به بهبود ایمنی وبهره‌وری شهروندان نیز کمک کنند.

ساختمان‌ های هوشمند در کجای این مسیر قرار گرفته اند ؟

ساختمان های هوشمند بخش های اساسی یک شهر هوشمند مقیاس پذیر هستند که تامین بلوک‌های اصلی ساختمان برای مدیریت متمرکز و بهره برداری از خدماتی چون برق، بنزین و آب به منظور کاهش مصرف و هزینه را برعهده میگیرند.

این پروژه که کاملا از طریق یک رویکرد سرمایه گذاری و خارج از بودجه‌ی دولت مصر تامین می‌شود؛ جایگزینی تمیز، کارآمد و از نظر فناوری پیشرفته ارائه خواهد داد.

این شهر قرار است مرکز دولت و سرمایه اقتصادی کشور، اداره ها و وزارتخانه های فدرال، سفارتخانه های خارجی و حتی کاخ ریاست جمهوری باشد. پیش‌بینی می‌شود بیش از 6.5 میلیون نفر در 440 مایل مربع آن زندگی کنند.

درحالی که جاه طلبی این تلاش بزرگ چشمگیر است ولی یک حرکت مستحکم فردی است که تصویر سازی‌های بزرگ را ممکن می‌سازد.

” شما واقعا بدون داشتن ساختمان‌های هوشمند به عنوان بخشی از این سیستم، نمی توانید یک شهر هوشمند داشته باشد.”

گرج ترنر مدیر هوشمند خدمات فنی در هانیول:

” در نهایت ساختمانهای مستقل بخش مهمی از اکوسیستم جمعی و مشارکتی یک شهرهوشمند هستند.”

ایده ی ساختمانهای هوشمند جدید نیست. در هر یک از این ساختارهای بی سیم یا متصل مرکزی برای تخمین آب و هوا، هوش پیوسته و سختی وجود دارد.

گسترش این ایده در سطح کشور—ساختن یک ساختار واحد ایمنتر و با انرژی بیشتر—عواقب بالقوه شکل دهنده ی جهانی دارد.

منبع : facilitiesnet.com

طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد.

دیدگاهتان را بنویسید