بک‌پرسbacpress   مجله تخصصی حوزه اتوماسیون ساختمان و فناوری‌های نوین درحوزه هوشمندسازی است. این رسانه در کنار مجله‌ اتوماسیون ساختمان اقدام به انتشار اخبار، تحلیل‌ها و تفسیر‌ها در مورد آخرین فناروی‌های روز در حوزه فناروی هوشمند کرده و تمامی بخش‌ها را در این حوزه را پوشش می‌دهد.

بک‌پرس همچنین همگام با ارائه به‌روزترین اخبار و رخدادهای حوزه هوشمندسازی به‌دنبال پایه‌گذاری اصولی برای توسعه پایدار این فناوری نوین در میان اندیشمندان، دانشگاهیان، نمایندگان و سیاست‌مدارن ایرانی‌ست؛ زیراکه راه‌حل اصلی حل معظلات نظام شهرنشینی مدرن در ایران را جاری‌سازی اتوماسیون و هوشمندسازی کلیه شوون شهری، شهروندی، خصوصی می‌داند.

رسالت ما

ما برای تحقق این امر برای خود رسالتی عظیم قائلیم تا با ترویج فرهنگ راه‌حل‌نوین و هوشمند برای مسائل شهری، زیستی و خصوصی، مسیری نو و راهگشا برای نسل امروز ایرانی بسازیم. نسلی که نشان داده در بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا آغوشی باز و فکری بومی دارد.

برای آینده

ما اعتقاد داریم آینده همین امروز ساخته می‌شود؛ بنابراین هر آن‌چه امروز ایده‌ای بیش نیست در آینده واقعیتی انکارناپذیر خواهد بود. به همین خاطر هیچ ایده‌ای برای ما کوچک نیست و هیچ امکان برای‌مان دوردست. آینده جلوی چشم ماست، همین‌جا و همین امروز.

#