loader image

بیشتر بخوانید

بازسازی تصاویر میکروسکوپی از هولوگرام با هوش مصنوعی

بازسازی تصاویر میکروسکوپی از هولوگرام با هوش مصنوعی

محققان یک مدل هوش مصنوعی خودنظارتی به عنوان بازسازی تصاویر میکروسکوپی از هولوگرام با هوش مصنوعی را توسعه داده اند که می تواند تصاویر میکروسکوپی را از هولوگرام ها بازسازی کند.

این مدل، به نام تنها با قوانین فیزیک آموزش دیده است و نیازی به داده های واقعی ندارد. این هوش مصنوعی می تواند تصاویر میکروسکوپی را با وضوح و دقت بیشتری نسبت به روش های سنتی بازسازی کند و می تواند برای توسعه فناوری های جدید میکروسکوپی استفاده شود.

بکپرس

دیدگاهتان را بنویسید