loader image

بیشتر بخوانید

محاسبه کالری با هوش مصنوعی

محاسبه کالری با هوش مصنوعی

محاسبه کالری با هوش مصنوعی یک سرویس هوش مصنوعی  برای محاسبه محتوای کالری یک غذا بر اساس عکس آن است. برای انجام این کار، نورون نوع غذا و اندازه خود را ارزیابی می کند، پس از آن نتیجه در یک گزارش ثبت می شود و می تواند به سایر برنامه های تناسب اندام صادر شود.

موفقیت هوش مصنوعی با پایگاه داده داخلی بیش از 5000 عکس از غذاها توجیه می شود.

بکپرس

دیدگاهتان را بنویسید