loader image

بیشتر بخوانید

پیش بینی زلزله‌ها با هوش مصنوعی

پیش بینی زلزله‌ها با هوش مصنوعی

محققان دانشگاه تگزاس در آستین الگوریتم‌های هوش مصنوعی را در درباره پیش بینی زلزله‌ها با هوش مصنوعی مورد تحقیق قرار داده‌اند که می‌تواند تا 70 درصد زمان وقوع رخداد زلزله را پیش بینی کند.

محققان می‌خواهند مدل آزمایش شده را در مناطق زلزله خیزی مانند ایتالیا، ژاپن، یونان، ترکیه و کالیفرنیا در آمریکا مورد استفاده قرار دهند.

بکپرس

دیدگاهتان را بنویسید