loader image

بیشتر بخوانید

صفحه اصلی > حمل ‌و ‌نقل هوشمند : سيستم حمل ونقل هوشمند چگونه كار مي كند؟

سيستم حمل ونقل هوشمند چگونه كار مي كند؟

[vc_row][vc_column][vc_column_text]به گزارش BACpress ، هسته تكنيكي و فني سيستم حمل ونقل هوشمند (ITS)  را اطلاعات ، ارتباطات و فناوري كنترل تشكيل مي دهد. متخصصان حمل و نقل كه قصد بكار گيري ITS را دارند، مي بايست از فناوري هاي جديد در سطح كاربردي آن مطلع باشند. بر اي اجراي درست و مناسب سيستم، فناوري هاي سيستم حمل ونقل هوشمند (ITS)  نياز به برقراري زنجيره ارتباطي با يك ديگر دارند تا بدين وسيله سيستم حمل و نقل را از طريق مراحل دريافت ، پردازش و انتقال داده ها و همچنين توزيع و بكار گيري اطلاعات، به كاربران متصل كنند و به آنها خدمات ارايه نمايند. تعدادي از اين فناوري ها در تاسيسات زير بنايي بكار مي روند و بعضي نيز در بخش وسايل نقليه مورد استفاده قرار مي گيرند. براي طبقه بندي فناوري هاي ITS ، آنها را براساس عملكردشان در زنجيره اطلاعاتي و موقعيت مكاني اوليه شان مورد بررسي و طبقه بندي قرار مي دهيم.

سيستم حمل ونقل هوشمند
سيستم حمل ونقل هوشمند

فناوري هايي كه سيستم حمل ونقل هوشمند (ITS)  را قدرتمند مي سازد

دريافت داده ها:

شاخص هاي ترافيك

شناسايي اتوماتيك وسايل نقليه

نمايشگرهاي وضعيت آب و هوا

وزن وسيله نقليه در هنگام حركت

پردازش داده ها:

 تركيب داده ها

سيستم موقعيت يابي جهاني

شناسايي اتوماتيك حادثه

نقشه ديجيتال

انتقال داده ها:

ارتباط ثابت و ايستا

ارتباطات سيار

فيبرهاي نوري

ارتباطات كوتاه اختصاصي

توزيع اطلاعات:

علايم اخباري متغير

راديو پيام بزرگراه

اينترنت

سيستم داده هاي راديو/ كانال پيامهاي ترافيك

بهره برداري از اطلاعات:

 اندازه گيري سراشيبي ها

راهنمايي راه ها

كنترل ترافيك شهري

جلوگيري از تصادفات

بعضي از اين فناوري ها از قبيل راديو پيام بزرگر اهها و تكنولوژي كنترل ترافيك براي بسياري از متخصصان حمل و نقل از قبل شناخته شده اند. ساير فناوري ها ممكن است جديد باشند و شامل آن دسته از فناوري ها مي شوند كه از صنايع دفاعي گرفته شده اند. به طور مثال سيستم موقعيت يابي (جهت يابي) جهاني و اينترنت . به هر حال تمامي اين فناوري ها در دسترس بوده و در بازار موجود مي باشند.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][ult_ihover][/ult_ihover][/vc_column][/vc_row]

طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد.

دیدگاهتان را بنویسید