فروش ۱۰میلیون دستگاه گلکسی اس 7 در ماه اول عرضه

#