دسته: شبکه و زیرساخت

اردکان به شهر هوشمند تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، محمدرضا دشتی اردکانی در جلسه شورای مدیران حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد، فرهنگ سازی برای استفاده از ظرفیت های ایجاد شده در حوزه فناوری اطلاعات …