pire mard
مرور دسته‌بندی

زندگی هوشمند

به نظر می رسد تعریف یک زندگی هوشمند، بر توسعه  ابعاد اجتماعی تمرکز بیشتری نسبت به پیشرفت های تکنولوژیکی داشته باشد. عبارت هایی مانند پایداری، انعطاف پذیری و کیفیت زندگی در کنار مفاهیمی مثل سرمایه گذاری در تکنولوژی های روز، در این تعریف دیده می شوند. این بدان معنی است که معماران در شهرهای جدید علاوه بر دیدگاه ساختاری، باید مهارت های لازم را برای هماهنگ کردن رشته های مختلف و توسعه آن ها جهت میل به اهداف اقتصادی، اجتماعی و دولتی را داشته باشند.

آینده صنعت خودرو در هوشمند سازی است

معاون علمی و فناوری رییس جمهور با تاکید بر خروج صنعت خودرو از مونتاژ کردن گفت: در راستای هوشمند سازی کشور ما نیز باید به سمت تولید خودرو‌های هوشمند و برقی…

Covid-19 سکوی پرتاپ هوشمندسازی شهرها شد !

به‌نقل از smartcitiesworld ، هوش مصنوعی راه را برای تبدیل شدن شهرها به مکان‌های هوشمندتر و کارآمدتر برای کار و زندگی هموار می‌کنند. با توجه به همه‌گیری…
google-site-verification=LIlp78bswjmF4j21BsLJxo_uLTDoQ6D65iBZr09qqzs