برچسب: KNX

راهکارهای KNX در اتوماسیون ساختمان

افزایش قیمت انرژی و استفادۀ محتاطانه‌تر از آن در زمزۀ اولویت‌‌های امروزی جوامع قرار گرفته‌اند، از‌این‌رو به راهکارهایی نیاز داریم تا مدیریت انرژی را بهینه کنیم و این مهم با به‌کار‌بستن استاندارد …